CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

STT Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Nhóm sản phẩm Thương hiệu
1 Bạc đạn N510065929AA N510065929AA, Panasonic N510065929AA BẠC ĐẠN BƠM HÚT CHÂN KHÔNG PANASONIC
2 Cánh than N4520403-142 N4520403-142, N4520403142, panasonic N4520403-142, panasonic N4520403142 CÁNH THAN BƠM CHÂN KHÔNG PANASONIC
3 Bộ lọc giảm âm X01 Mã số 0375001, 1/8 ,đầu đực NPT,lõi lọc thay thế 0941001 BỘ LỌC GIẢM ÂM ALWITCO
4 Mỡ Becker 96000031200, 7g Mỡ Becker 96000031200, 7g DẦU CHÂN KHÔNG BECKER
5 Mỡ becker GB lube 10 96000031100,7g Mỡ becker GB lube 10 96000031100,7g DẦU CHÂN KHÔNG BECKER
6 Mỡ Becker 74330400000,50g Mỡ Becker 74330400000,50g DẦU CHÂN KHÔNG BECKER
wechat
Chat fanpage