CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

STT Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Nhóm sản phẩm Thương hiệu
1 Bộ lọc Jemaco GF36K Lưu lượng : 2 m3/min, kết nối 1/2",10 micron 99.9% LỌC ĐƯỜNG ỐNG SPX JEMACO
2 Bộ lọc Jemaco PF36K Lưu lượng : 2 m3/min, kết nối 1/2", 1 micron 99.999% LỌC ĐƯỜNG ỐNG SPX JEMACO
3 Bộ lọc Jemaco HF36K Lưu lượng : 2 m3/min, kết nối 1/2", 0.01 micron 99.999% LỌC ĐƯỜNG ỐNG SPX JEMACO
4 Bộ lọc Jemaco DF36K Lưu lượng : 2 m3/min, kết nối 1/2",1 micron , 99.999% LỌC ĐƯỜNG ỐNG SPX JEMACO
wechat
Chat fanpage