CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

STT Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Nhóm sản phẩm Thương hiệu
1 PI 8S006 DN DRG VST 500 V2A/K197 ( 70367875) Lọc dầu PI 8S006 DN DRG VST 500 V2A/K197 P/N: 70367875 Lọc thủy lực Filtration Group (Mahle old )
2 PX37-13-2-SmN2 (70553384) Lọc dầu FG PX37-13-2-SmN2 (70553384), Thay cho Mahle old PX37-13-2-SmN2 (70553384) Lọc thủy lực Filtration Group (Mahle old )
3 PI 8S025 DF DRG VST 350 V2A ZYL FKM P/N: 72392379 Loc dầu PI 8S025 DF DRG VST 350 V2A ZYL FKM P/N: 72392379 Lọc thủy lực Filtration Group (Mahle old )
4 PI 9745 ZYLINDER DRG VST 350 P/N: 79336827 lọc dầu PI 9745 ZYLINDER DRG VST 350 P/N: 79336827 Lọc thủy lực Filtration Group (Mahle old )
5 PI 9745 ZYLINDER DRG VST 300 P/N: 70350233 lọc dầu PI 9745 ZYLINDER DRG VST 300 P/N: 70350233 Lọc thủy lực Filtration Group (Mahle old )
wechat
Chat fanpage