CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

STT Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Nhóm sản phẩm Thương hiệu
1 Giác hút ZP2-TB10MUF-B5 Cốc hút ZP2-TB10MUF-B5,Núm hút ZP2-TB10MUF-B5,Đầu hút ZP2-TB10MUF-B5,Giác hút ZP2-TB10MUF-B5,SMC ZP2-TB10MUF-B5,Núm chân không ZP2-TB10MUF-B5,núm cao su ZP2-TB10MUF-B5,suction cup ZP2-TB10MUF-B5,Vacuum cup ZP2-TB10MUF-B5,vacuum pad ZP2-TB10MUF-B5 GIÁC HÚT SMC
2 Giác hút ZP13UGN Cốc hút ZP13UGN,Núm hút ZP13UGN,Đầu hút ZP13UGN,Giác hút ZP13UGN,SMC ZP13UGN,Núm chân không ZP13UGN,núm cao su ZP13UGN, suction cup ZP13UGN,Vacuum cup ZP13UGN, vacuum pad ZP13UGN GIÁC HÚT SMC
3 Bạc đạn N510065929AA N510065929AA, Panasonic N510065929AA BẠC ĐẠN BƠM HÚT CHÂN KHÔNG PANASONIC
4 Cánh than N4520403-142 N4520403-142, N4520403142, panasonic N4520403-142, panasonic N4520403142 CÁNH THAN BƠM CHÂN KHÔNG PANASONIC
5 Lọc Edwards A223-04-199 A223-04-199, A22304199, EMF20 SPARE PART MIST ELEMENT LỌC BƠM HÚT CHÂN KHÔNG EDWARDS
wechat
Chat fanpage