CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

STT Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Nhóm sản phẩm Thương hiệu
1 Bạc đạn N510065929AA N510065929AA, Panasonic N510065929AA BẠC ĐẠN BƠM HÚT CHÂN KHÔNG PANASONIC
2 Cánh than N4520403-142 N4520403-142, N4520403142, panasonic N4520403-142, panasonic N4520403142 CÁNH THAN BƠM CHÂN KHÔNG PANASONIC
3 Lọc Edwards A223-04-199 A223-04-199, A22304199, EMF20 SPARE PART MIST ELEMENT LỌC BƠM HÚT CHÂN KHÔNG EDWARDS
wechat
Chat fanpage